Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu
Akasztó Napközi Otthonos Óvoda
                           
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Akasztó Napközi Otthonos Óvoda és Minibölcsőde

óvodapedagógus
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2023.08 31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Bács-Kiskun megye, 6221 Akasztó, Szent István utca 67.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodai nevelés-oktatás feladatai.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
•         Főiskola,
•         magyar állampolgár, büntetlen előélet, cselekvőképesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•         oklevél, erkölcsi bizonyítvány, önéletrajz, motivációs levél,
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július.22.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Madácsiné Végh Edit nyújt, a 06 209668045 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•         Elektronikus úton Madácsiné Végh Edit részére a akasztovi@kabel2.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A benyújtott pályázatok értékelése alapján a kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 1.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a akasztovi.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. június 1.
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
Akasztó, 2022. június 22.

                                                                                              / Madácsiné Végh Edit /
                                                                                                    intézményvezető

ÚJRA NYITVA

2020.Május 25 - óvoda újra

Tisztelt Szülők!

A Kormány 215/2020. (V.20.) Korm. rendelete alapján
2020. május 25-től (hétfőtől)
az óvoda a szokásos rendben működik.
Kérem, hogy 2020. május 22-én pénteken reggel 8 óráig csak azt jelezzétek, ha a gyermeknek NEM igénylitek az óvodai ellátást.
Egyébként minden kisgyermeket a saját csoportjába várunk.

Akasztó, 2020. május 21.

Madácsiné Végh Edit
intézményvezető

Vissza