Beiratkozás

 

KÖZLEMÉNY

 

AKASZTÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

BEIRATKOZÁSI RENDJE

 a 2019/2020 nevelési évre
 

Beiratkozás helye:    Akasztó Napközi Otthonos Óvoda

6221 Akasztó Szent I.utca.67

 

Beiratkozás ideje:      2019. 04.23. kedd

      2019. 04.24. szerda

      2019. 04.25. csütörtök reggel 7 órától 12 óráig.

 

Óvodai beíratásához szükséges közokiratok:

-  a GYERMEK személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított

- személyi azonosítót igazoló hatósági igazolványa

- lakcímet igazoló hatósági igazolványa

- anyakönyvi kivonata

- TAJ kártyája

-  a SZÜLŐ személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa

Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki 2019. augusztus 31. napjáig a 3. életévét betölti. A 3. évet betöltött gyermek óvoda köteles, és 2019. 09. 01. naptól legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A gyermek óvodai jogviszonya az óvodába történő beszoktatás napján jön létre.

A nevelési év folyamán felvehető az a  gyermek, aki a 2,5 életévét betöltötte, és a férőhely biztosítása érdekében a szülők a beiratkozáskor igényüket bejelentették.  

A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

Az óvoda vezetője az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntését írásban közli a szülővel legkésőbb 2019. május.31-ig. A szülő, az óvodai beiratkozás napján - az elektronikus elérhetőségének megadásával - kérheti, hogy elektronikus úton értesítést kapjon gyermeke óvodai felvételt nyert, vagy felvétele elutasításra került.

 

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a megadott időben, a jelen közleményben foglaltak szerint gondoskodjanak a gyermekek beíratásáról.

Madácsiné Végh Edit

   intézményvezető
 

 

Kapcsolat

 Akasztó Napközi Otthonos Óvoda
Székhely: 6221 Akasztó, Szent I. u. 67.
Telephely: 6221 Akasztó, Fő u. 88. 

Óvodavezető: Madácsiné Végh Edit

Telefon:
+36 78 451 190

E-mail:
akasztovi@kabel2.hu

Nyitvatartás:
Hétfő-Péntek-ig: 
7.00 - 17.00

Intézményi védőnő: Kapus Regina
                                      Dániel Pálma

Intézményi orvos: Dr. Drabant Ilona
                                  Dr. Palágyi János

Családvédelmi szolgálat:
6221 Akasztó, Nyúl u. 4.
78/451-150