Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Akasztó Napközi Otthonos Óvoda

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Akasztó Napközi Otthonos Óvoda és Minibölcsőde

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2023.05 31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6221 Akasztó, Szent István utca 67.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodai nevelés-oktatás feladatai.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, óvodapedagógus,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         oklevél, erkölcsi bizonyítvány, önéletrajz, motivációs levél,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Madácsiné Végh Edit nyújt, a 06 209668045 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton Madácsiné Végh Edit részére a akasztovi@kabel2.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatok értékelése alapján a kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. május 30.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a akasztovi.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. május 9.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Akasztó, 2022. május 9.

 

                                                                                               / Madácsiné Végh Edit /

                                                                                                    intézményvezető 


Hírek, események

dgys_gyik_kreativ_16_9 1

Médiahasználat és szenvedélybetegségek

2021.01.08.

Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiája a szülőknek, családoknak szóló tájékoztató anyaga a problémás médiahasználat, túlhasználat és a függőség felismerésével, az online tevékenységek figyelemmel kísérésével és a túlhasználattal kapcsolatos problémák megelőzésével kapcsolatban tájékoztat, ad tanácsot. További öt témakörben elérhető tájékoztató: https://digitalisgyermekvedelem.hu/tajekoztatok

Tovább
u7tyipxuchwqa3tg27s6hcrqxsvyopmxkf6jqdxs

Tartalomszabályozás, gyermekek védelme az online térben

2020.11.22.

Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiája a szülőknek, családoknak szóló tájékoztató anyaga a gyermekek életkorának megfelelő tartalomszűréssel, a korhatár-besorolás fontosságával, az életkornak megfelelő platformokra történő regisztrációval, valamint a szabályok és a gyermekkel folytatott párbeszéd egyensúlyával kapcsolatban szolgál tanácsokkal. További öt témakörben elérhető tájékoztató:

Tovább
12