Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Bemutatkozik az Ovi csapata

Madácsiné Végh Edit

Madácsiné Végh Edit

intézményvezető
1988_1998 17 évesen végeztem általános ápoló és asszisztensként, és egy koraszülött osztályról indult a pályám. Fiatalon megtapasztaltam, hogy egy ártatlan életért vívott csatát nem lehet mindig megnyerni. Rálátást kaptam, hogy a gyermekek különböző családi közegből érkeznek a világra, hogy mennyire fontos lenne a felelős gyermekvállalás. Szakmai életutam következő állomása a kiskőrösi bölcsőde volt. Családias légkörben 1-3 éves gyermekek gondozását, nevelését láttam el. Majd hármas ikrek gondozásában segítettem 16 hónapos korukig. Tíz év alatt megfigyeltem és megtapasztaltam a 0-3 éves korosztály mozgás, értelmi, érzelmi szociális jellemzőit. 1998_2002 Az Akasztó Napközi Otthonos Óvodában dajkai munkaköröm és feladataim mellett jelentkeztem a főiskolára és óvodapedagógus szakképzettséget szereztem. Célom, hogy bővítsem tudásom, és nem mellékesen egzisztenciális biztonságot teremteni. 2002_2010 Óvodapedagógusi képzettséggel az ONOAP, a helyi pedagógiai program ismeretével foglalkozások, kezdeményezések, gyermekek nevelése-gondozása során sok tapasztalatot szereztem. “Gyakorlat teszi a mestert”. A számítógép kezelés és internet használat által rengeteg információ tárult elém. Tájékozódtam vidéki kollégáim módszertani kultúrájáról, hasonló problémákkal, sikerélményekkel szembesültem. Szülők szemszögéből is láttam az óvodai életet. A mozgásterápia a tanulási nehézség megelőzésére és oldására és a Delacato - módszer alkalmazása során pontosabb „térképet” kaptam a gyermek személyiségéről.
2011 augusztus 15 - a mai napig gyakorló vezető vagyok. Intézményünk, és a benne lakó gyermekek, szakalkalmazottak vezetésére kaptam megbízást. 2015-ben pedagógiai szakmai ellenőrzés keretében sikeres minősítési eljárás alkalmával a pedagógus II. fokozatba kerültem. Az intézményi és vezetői tanfelügyeleti ellenőrzés során visszaigazolást kaptam, hogy szakmai munkánk megfelelően működik. Az új intézményünkkel új terveket is szőttünk. Szeretném hinni, hogy van értelme az óvodapedagógusi pályán maradni, és hittel reménnyel, szeretettel, örömmel eltudom végezni a rám váró feladatokat.
Jenei Lászlóné

Jenei Lászlóné

intézményvezető-helyettes, óvodapedagógus
A gyerekek csak Ica néninek hívnak. Első gyermekem ovis évei alatt döntöttem el, hogy ezt a hivatást választom, 2001-ben szereztem diplomát. Közel 25 éve foglalkozok gyerekekkel, azóta vagyok aktív tagja óvodánk közösségének. Célom, a rám bízott gyermekek fejlesztése egyéni adottságaikhoz, képességeikhez mérten. Arra törekszem, hogy mindenre nyitott, sokoldalú, érdeklődő, talpraesett gyerekeket neveljek, akik megállják a helyüket az iskolában és az élet minden területén. A Pillangó csoportomban igyekszem derűs, egymásra figyelő közösséget kialakítani, ahol kibontakozhat a gyermekek szabad alkotótevékenysége. Fontosnak tartom az életkornak megfelelő, rendszeres, főként személyes tapasztalaton alapuló ismeretszerzést, mely – a gyerekek fő tevékenységébe – a játékba ágyazva, észrevétlenül nyújt hasznos és gazdag ismeretanyagot. Nagyon fontos számomra az elfogadás, mert minden gyermek más és más. Hiszem, hogy a mi feladatunk megtalálni a gyerekekhez vezető utat, melynek elérésével mindenki kibontakozhat.
„A gyermek fejlődésének szabadsága nem azt jelenti, hogy egyszerűen magára hagyjuk a gyermeket, hanem azt, hogy segítő szeretettel emeljük köréje a megfelelő környezetet.” (Montessori Mária, 1932)
Kovácsné Szalkai Anita

Kovácsné Szalkai Anita

óvodatitkár
Gyermekkorom óta pedagógusnak készültem, de a sors akkor más utakra sodort. 2002- ben megszereztem a dajka végzettséget. 2009 szeptemberében kezdtem az óvodában, mint dajka. 2016-ban pedagógiai asszisztens képesítést szereztem, majd 2022-ben óvodapedagógusként diplomáztam.
Munkámban a maximalizmusra törekszem, igyekszem minden megszerzett tudásomat kamatoztatni és tovább bővíteni.
Beszedics-Reményi Flóra

Beszedics-Reményi Flóra

óvodapedagógus
Beszedics-Reményi Flóra vagyok, feleség, és egy huncut kisfiú anyukája.
Tíz éve vagyok az Akasztó Napközi Otthonos Óvoda dolgozója.
Tanulmányaimat a Szegedi Juhász Gyula pedagógusképző karon végeztem, az utolsó tanévben már itt dolgoztam az óvodában, mint képesítés nélküli óvónő.
Főiskolás éveim alatt képesítést szereztem még gyermekvédelemből és angol nyelvtanításból óvodáskorúak számára.
Eddigi itt töltött éveim alatt további szakmai képzéseken vettem részt, ezek közé tartozik a szívemhez közel álló Zöld óvoda képzés, fontosnak tartom a környezetvédelmet, fenntarthatóságot. Továbbá bölcsődei szakmai képzéseken is részt vettem.
Jelenleg a Maci csoport óvónénije vagyok. Fontosnak tartom a mai rohanó világban, hogy legalább a gyerekek egy kicsit le tudjanak „lassulni”, kint a friss, a szabadban elegendő időt biztosítani nekik a természet, környezet megtapasztalására, rácsodálkozásár. Értékként tekintsenek ezekre és társaikra.
Bognárné Tapolcsányi Helga

Bognárné Tapolcsányi Helga

pedagógiai asszisztens
Bognárné Tapolcsányi Helga vagyok, 15 éve élek Akasztón férjemmel és két fiúgyermekünkkel.
Mindig szívesen vigyáztam a barátok, ismerősök kisgyermekeire, akiktől rengeteg pozitív visszajelzést kaptam.
Ezek után döntöttem úgy, hogy elvégzem a kisgyermekgondozó-, nevelő képesítést, melyet 2020- ban szereztem meg.
2021 januárjától az egyik kiskőrösi magánbölcsődében végzetem gyermekfelügyeletet.
Szakmám iránt teljes elhivatottsággal igyekszem a gyermekeket saját életkoruknak megfelelően segíteni, tanítani, mind a testi-, lelki fejlődés, az önállósodás, a játék, a társas-, és felnőtt kapcsolatok kialakításában; az őt körülvevő környezetük megismerésében.
Jelenleg az akasztói óvoda Maci csoportjában végzem a munkámat, mint pedagógiai asszisztens.
Erős Rebeka

Erős Rebeka

óvodapedagógus
Erős Rebeka vagyok, a Süni csoport óvodapedagógusa. Idén szeptemberben kezdtem meg a 7. évemet az oviban. Tanulmányaimat Szegeden végeztem, utolsó évemben pedig már itt dolgoztam, mint pedagógiai asszisztens. Jelenleg is tanulok, szintén Szegeden, gyógypedagógus szakon vagyok harmadéves hallgató. Tanulmányaim végére oligofrénpedagógus leszek, ami a tanulásban, és értelmileg akadályozott gyermekek, illetve felnőttek nevelését foglalja magában. Ebből adódóan számomra nagyon fontos az elfogadás, a segítségnyújtás, az empátia, így ezeket az értékeket mindig próbálom közvetíteni az aktuális csoportomban. Arra törekszem, hogy minden gyermek ki tudja hozni magából a legtöbbet, saját képességeihez mérten.
Munkám során több továbbképzésen is részt vettem már, és szeretnék is minél többre eljutni. Kiemelném a Delecato mozgásterápiát az eddigi képzések közül. Jól beilleszthető az óvodai életbe, és komplex fejlesztést nyújt a gyerekeknek. Jelenlegi csoportomnál is alkalmazom. Közel áll hozzám még a természet, így a jövőben szívesen végeznék el egy ehhez kapcsolódó tanfolyamot.
Feketéné Szabó Gabriella

Feketéné Szabó Gabriella

csecsemő- és kisgyermeknevelő
Feketéné szabó Gabriella vagyok férjezett és két felnőtt gyermek édesanyja.
32 -éve vagyok az Akasztó Napközi Otthonos Óvoda dolgozója. Ez idő alatt dolgoztam képesítés nélküli óvónő, óvodai dajka, pedagógiai asszisztens munkakörben. 13 éve szereztem meg a kisgyermek gondozó nevelői képesítésemet.
Azóta ezt a munkakört töltöm be kisebb megszakítással több féle továbbképzésen vettem részt a munkám magasabb szintű ellátásának érdekében.
Elhivatottságom, gyermekek között lenni, vidám nyugodt boldog gyermeket nevelni!
Földi Ferencné

Földi Ferencné

pedagógiai asszisztens
Földi Ferencné vagyok. Leánykori nevem Varga Anikó. Törzsgyökeres akasztóiként az általános iskolát itt végeztem. Középiskolai tanulmányaimat Kiskőrösön folytattam. Érettségi után Szentlőrincen elvégeztem egy gazdaasszony képzőt. Később Gödöllőn szakoktatói diplomát szereztem. 1995-ben férjhez mentem. Házasságunkból két gyermek született Lilla és Patrik. Pedagógiai diplomám megszerzése után a dunatetétleni és az akasztói általános iskolában dolgoztam. Majd vállalkozóként gyermekek korrepetálását vállaltam. 2020-ban elvégeztem a dajka képzőt és az akasztói óvodában kezdtem el dolgozni. Fontos állomás az életemben, hogy 2020-ban nagymama lettem. Most anyai, nagymamai és pedagógiai tapasztalattal szeretném az akasztói óvodás gyermekek gondozását, nevelését segíteni.
Gubicza Enikő

Gubicza Enikő

pedagógiai asszisztens
Gubicza Enikő vagyok 22 éves. 10 éve élek Akasztón a családommal. Van egy húgom akire nagyon sokat vigyáztam míg kicsi volt, sokszor kézműveskedtünk, megmutattam neki hogy hogyan is alkothatunk valami szépet. Nagyon szeretek kreatívkodni és ezt a tudást szívesen adom át a gyermekeknek akik nagyon szeretnek új dolgokat tanulni. Ezért is döntöttem úgy hogy gyermekekkel szeretnék foglalkozni. Elvégeztem a pedagógiai asszisztens képzést és 2022 szeptemberében lehetőségem nyílt arra hogy ki is próbáljam magam ezen a pályán az akasztói óvodában. Fontosnak tartom hogy, a gyermekekkel egy szeretetteljes kölcsönös bizalmi kapcsolat alakuljon ki mely a további fejlődésükben is jelentős szerepet tölt be.
Juhász Margit

Juhász Margit

konyhai dolgozó
2006 szeptembertől dolgozom az óvodában. Kiskunhalason a Kereskedelmi és Vendéglátóipari iskolában tanultam. Egy kislány anyukája vagyok. Az óvodába járó gyermekek étkezéséhez kapcsolódó feladatokat látom el, illetve a konyha területének tisztán tartásáért vagyok felelős.
Kis Hajnalka

Kis Hajnalka

pedagógiai munkát segítő/dajka
1987-ben férjhez mentem, akkor költöztem Akasztóra. Két lánygyermekem van. 2011-ben végeztem a dajkaképzőt Kecskeméten. 2012 augusztusa óta erősítem munkámmal az óvoda közösségét.
Kovácsné Takács Andrea

Kovácsné Takács Andrea

pedagógiai munkát segítő/dajka
Kovácsné Takács Andrea, Andi néni vagyok.
Két csodálatos gyermek édesanyja.
2019 óta dolgozom az óvodában, jelenleg a Süni csoport dajka nénije vagyok.
Fontosnak tartom hogy kollégáimmal együtt a kiegyensúlyozott, mosolygós, szeretetteljes légkör mellett esztétikus és rendezett környezetet biztosítsunk a gyermekek számára.
Szeretem a munkámat és örülök hogy egy jó munkaközösség tagja lehetek.
,, A gyerekek az élet legszebb alkotásai"
Vigyázzunk az álmaikra!
Kósa Nikolett

Kósa Nikolett

pedagógiai munkát segítő/dajka
Kósa Nikolett vagyok, a Maci csoport dajka nénije.
Születésem óta itt élek Akasztón. 2014-ben vizsgáztam dajkaként. Azt követően született 2 gyermekem. 2022 szeptemberétől lettem az óvoda tagja. A Maci csoport kis tagjaitól rengeteg szeretetet kapok,amit igyekszem kamatostól visszaadni nekik,hisz anyaként jól tudom,hogy egy gyermeknek nagyon sok szeretetre,türelemre,odafigyelésre van szüksége.
Fő feladatomnak tartom,hogy az óvónéniket segítve a gyerekek kiegyensúlyozott, örömteli napokat töltsenek az óvodában.
Valamint fontosnak tartom,hogy a gyerekeken túl a szülőkkel is jó kapcsolat alakuljon ki.
Markó-Gubinyi Tímea

Markó-Gubinyi Tímea

óvodapedagógus
1986-ban születtem Budapesten. Kora gyerekkoromat Törökbálinton, majd Csengődön töltöttem. Férjhez jöttem Akasztóra, 15 éve élek itt.
Mindig humán beállítottságú voltam, és ez felnőtt koromra is megmaradt. Kicsi koromtól könyvfaló vagyok, vonzottak a versek, írtam is gyerekkoromban néhányat. Szerettem az iskolát, a tanulást. Nem is volt kérdés számomra, hogy tovább tanuljak. Sokáig nem tudtam, merre, de valahogy a vénámban volt a pedagógia. Mindig tanító néniset játszottunk otthon a testvéreimmel.
A kishúgomra nagyon sokat vigyáztam, illetve nyaranta más gyerekekre is. Egyszer csak, a gimnáziumban jött a gondolat, hogy legyek óvónő. 2013-ban diplomáztam Kecskeméten, akkor még a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai karán, óvodapedagógus szakon. Azóta itt dolgozom az akasztói óvodában. Megtaláltam a helyem, gyorsan beilleszkedtem, és mindegyik korcsoportot kipróbáltam már.
Nagyon szeretem a mesét-verset, a kreatív-kézműves dolgokkal, bábozással is szívesen foglalkozom. A gyerekekkel azt hiszem, megtalálom a hangot, főleg mióta anyukaként is gyakorlom otthon, a mindennapokban is a gyermeknevelés rejtelmeit.
Martinkovicsné Kovács Renáta

Martinkovicsné Kovács Renáta

pedagógiai munkát segítő/dajka
Születésem óta Akasztón élek. Van 2 kisgyermekem.
Az Akasztói Napközi Otthonos Óvoda és Minibölcsődében 2020 január óta dolgozom.
Célom, hogy az óvodapedagógusokkal együttműködve, munkájukat segîtve,egymást kiegészítve otthonos,biztonságos és szeretetteljes légkörben neveljük a gyermekeket.
" Foglalkozzunk meleg, sugárzó szeretettel a gyermekekkel ,s akkor ők csodara képesek.
/E.Fromm/
Régi Zoltánné

Régi Zoltánné

konyhai dolgozó
2006-ban költöztem Akasztóra Tolna megyéből. Pakson születtem. Szekszárdon a Vendéglátó ipari iskolában tanultam, később bolti eladó végzettséget szereztem. 2018. július 1-től dolgozom az óvodában. Három fiú anyukája vagyok. Az intézményben a gyermekek napi háromszori étkeztetését látom el.
Schindler Dorottya

Schindler Dorottya

pedagógiai asszisztens/óvodapedagógus hallgató
Schindler Dorottya vagyok, a Katica csoport pedagógusa.
2022 tavasza óta élek Akasztón és 2022 szeptembere óta dolgozom az óvodában. Tanulmányaimat a bajai Eötvös József Főiskolán végeztem és végzem is a mai napig. 2020-ban diplomáztam csecsemő- és kisgyermeknevelő szakon. Majd egy munkalehetőségnek köszönhetően óvodában dolgozhattam mint képesítés nélküli óvónő. Ekkor határoztam el hogy folytatom tanulmányaimat és elkezdtem az óvodapedagógus szakot. Azóta a harmadik évemet töltöm óvodában.
Nagyon szeretem ezt a hivatást, jó érzéssel tölt el, ha a gyerekek között lehetek. Számomra ez nem munka, minden nap jó érzésekkel megyek be és ugyanígy távozom is. A gyerekek nagyon sokat adnak és boldog vagyok hogy viszonozni is tudom nekik. Fontos számomra az elfogadás, mindig ezt próbálom nekik közvetíteni.
Somogyi Krisztina

Somogyi Krisztina

óvodapedagógus
2022-ben végeztem Kecskeméten a Károli Gáspár Református Egyetemen, mint óvodapedagógus. Friss diplomával a kezemben kezdtem meg munkámat óvodánk Mókus csoportjában. Már egészen kicsi korom óta biztos voltam abban, hogy gyermekekkel szeretnék majd dolgozni. Ebben nagy löketet adott a családom is, mivel minden női tagja pedagógiai diplomával rendelkezik. Középiskolás koromban a nyelvtanulás érdekében turisztikai tagozaton végeztem, de hamar visszatértem eredeti elképzelésemhez, miszerint inkább gyerekekkel szeretném körbevenni magamat. Célom, hogy tudjak ennek a korosztálynak értékeket átadni, biztonságot nyújtani, valamint a játékos tevékenységek és kezdeményezések során sok újat tanítani. Fontos számomra, hogy a gyermekeknek egy olyan környezetet tudjak kialakítani mely a legoptimálisabb a fejlődésük tekintetében és segíti őket abban, hogy a személyiségük megfelelően tudjon kibontakozni. Izgatottan várom azt a sok szépet és jót, amit ez a hivatás nyújt majd nekem a jövőben.
Teknyős Józsefné

Teknyős Józsefné

pedagógiai munkát segítő/dajka
Teknyős Józsefné vagyok, 53 éves. Három csodálatos gyermek édesanyja és kétszeres nagymama. 1985-ben jöttem a faluba, amely számomra a legszebb és legkedvesebb. Szeretem Akasztót és a munkámat. Dajkaként dolgozom 2007 óta az óvodában. Szerencsés embernek tartom magam, mert megtanított az élet arra, hogy éljek a lehetőségekkel; megbecsüljem, tiszteljem a szeretteimet és az embereket. Igyekszem minél többet kihozni magamból és minél többet mosolyogni. A hitem töretlen és a reményt soha fel nem adom!
Túrú Laura

Túrú Laura

óvodapedagógus
Túrú Laura vagyok, a gyerekek „Lajula” nénije.
Gyermek szeretetem már általános iskolás korom óta jelen van az életemben, már akkor is szerettem a tőlem fiatalabb unokatestvéreimmel különféle típusú játékokat játszani. Minden nyáron együtt töltöttünk két hetet nyaralásként a mamánknál. Ezekben az időszakokban sokat vigyáztam rájuk, együtt játszottunk, olvastam nekik mesét, rajzoltunk, társasjátékoztunk. Mamámnak segítettem az étkeztetésben, altatásban, gondozási feladatokban egyaránt. Már ekkor éreztem, hogy a későbbiekben gyermekekkel, az ő nevelésükkel és tudásuk pallérozásával szeretnék foglalkozni.
Óvodapedagógusi diplomámat 2020-ban szereztem meg és ugyanebben az évben már fel is vehettem az ovis köpenyt.
Eddigi két évem alatt adatvédelmi referens képzéseket végeztem el főként, mert ebben a felgyorsult világban fontosnak tartom: mit, hogyan, miként oszt meg az ember önmagáról, főként a világhálón.
A közeljövőben tervezek még további képzéseket ebben a témában is elvégezni, illetve a DELACATO módszer képzését szeretném megismerni.
Jelenleg a Katica csoport óvónénije vagyok, egy nagyszerű kollégával, és egy csupa szív dajka nénivel neveljük kis Katicáinkat.
Bacskainé Vincze Anikó

Bacskainé Vincze Anikó

konyhai dolgozó
Bacskainé Vincze Anikó vagyok. Születésem óta Akasztón élek. Férjezett, 3 gyermek édesanyja. Kiskunhalason végeztem a Kereskedelmi iskolában vegyesbolti eladóként. 11 éve látom el az iskolás gyermekek étkeztetésével kapcsolatos feladatokat.
Madácsi Ferencné

Madácsi Ferencné

konyhai dolgozó
1983 óta élek Akasztón. Kettő felnőtt fiam van és egy csodás kisunokám. 2011 óta vagyok közalkalmazott. 2018-ig a Polgármesteri Hivatalban voltam hivatalsegéd, onnan kerültem át az iskolakonyhára. Már ötödik éve látom el az iskolás gyermekek étkeztetését.
Eszenyiné Suba Ildikó

Eszenyiné Suba Ildikó

konduktor
Hertlné Simon Rózsa

Hertlné Simon Rózsa

gyógypedagógus - óvónő
Aktív pedagóguskén az EGYMI intézményében óvodai csoport életének irányítása, intézményi rendezvények szervezése, kézműves napok koordinálása, szülőklub vezetése, szülősegítő szolgáltatások vezetése – eszközkölcsönzés, családi táboroztatás.
Utazó gyógypedagógusként sajátos nevelési igényű óvodások integrációjának segítése, integrált táborok szervezése.
Felnőttképzésben tréningek tartása Lépésről-lépésre, óvodai nevelési program, óvodai projektek témában.
Bemutató foglalkozások, képzések tartása. Projektek szerkesztése, koordinálása, gyakorlati vezetése. Képzések tartása mérések, egyéni fejlesztési tervek készítéséről. Főiskolás hallgatók szakmai gyakorlatvezetése. Aktívan dolgozom ma is, az Akasztó Napközi Otthonos Óvoda és Minibölcsődében óraadóként a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek egyéni/ csoportos fejlesztését látom el.
Szabóné Tóth Magdolna

Szabóné Tóth Magdolna

logopédus