Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Napocska csoport

K ö z l e m é n y
Akasztó Község Önkormányzat által fenntartott Akasztó Napközi Otthonos Óvoda és Minibölcsőde
MINIBÖLCSŐDE BEIRATKOZÁS RENDJE a
2023/2024 nevelési évre

Beiratkozás helye:        
Akasztó Napközi Otthonos Óvoda és Mini bölcsőde 6221 Akasztó Szent István utca 67.

Beiratkozás ideje:               
2023. 04. 24. hétfő 
2023. 04. 25. kedd
2023. 04. 26. szerda
2023. 04. 27. csütörtök
2023. 04. 28. péntek

Beiratkozás reggel 7 órától 8.30 (fél 9 óráig) történik a fent jelzett napokon.

Akasztó Község Önkormányzata a három éves kor alatti gyermekek napközbeni ellátását az Akasztó Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde 6221 Akasztó Szent István utca 67. szám alatt biztosítja.
A mini bölcsőde a Gyermekjóléti alapellátás intézménytípusa, mely 20 hetes kortól 3 éves korig fogadja a gyermekeket.
A mini bölcsőde alaptevékenysége a gyermekek ellátása, gondozása-nevelése, gyermekétkeztetési feladatok ellátása.
A mini bölcsőde ellátási területe Akasztó község közigazgatási területe.

A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni

ha a gyermek szülője/ törvényes képviselője a felvételi kérelem benyújtását követő 30 napon belül igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket,
a három vagy több gyermeket nevelő családban élő gyermeket,
az egyedülálló szülő által nevelt gyermeket, és
a védelembe vett gyermeket.
A felvételi kérelmet az Akasztó Napközi Otthonos Óvoda és Minibölcsőde intézményvezetőjéhez kell benyújtani.
Mini bölcsődei férőhely hiányában a benyújtott felvételi kérelmek a benyújtás időpontja alapján vezetett felvételi előjegyzésbe kerülnek. A gyermek mini bölcsődébe való felvételéről az intézményvezető dönt. A döntésnél figyelemvételre kerül a felvételi kérelem benyújtásának időpontja, a mini bölcsődei ellátás kezdetének kért időpontja, a gyermek napközbeni ellátására jogosultság feltételei.

A mini bölcsődei beiratkozáskor be kell mutatni:
a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, TAJ kártyáját,
a házi gyermekorvos vagy a háziorvos igazolása arról, hogy a gyermek egészségi állapota alapján bölcsődében gondozható, amit az ellátás megkezdésekor kell bemutatni.
a gyermek és a szülők (törvényes képviselő) lakcímét igazoló hatósági igazolványokat,
a munkáltató igazolást a szülő munkaviszonyáról, munkavégzésre irányuló jogviszonyáról,
sajátos nevelési igényű gyermek esetén a Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakértői véleménye,
A felvételi kérelem innen letölthető: melleklet-1-a-a_n_o_mini-felveteli-kerelem-2023-2-docx
A részletes felvételi szabályzat itt olvasható: akasztovi.hu/
Az intézményvezető a következő nevelési évre benyújtott felvételi kérelmek elbírálásáról a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban értesíti a szülőt, törvényes képviselőt. Az intézményvezető döntésével való egyet nem értés esetén a szülő, törvényes képviselő az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. A mini bölcsődei felvétel elutasításának jóváhagyásáról, illetve a döntés megváltoztatásáról a fenntartó határozattal dönt.

Madácsiné Végh Edit
    intézményvezető