Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Napocska csoport


Intézményünk Napocska csoportja fogadja a bölcsődei korosztály kicsi napocskáit. Jelenleg 7 fő kis napocska jár a csoportunkba ebből 3 kislány és 4 kisfiú. Nyugodt, mosolygós,  különböző egyéniségű gyermekek, akik nagyon szeretnek a csoportszobában és az udvaron is egyaránt játszani. Egy kisgyermek gondozó és egy bölcsődei dajka figyeli minden rezdüléseiket. Vidám kiegyensúlyozott nyugodt csoport vagyunk a béke szigetén.


 
K ö z l e m é n y
Akasztó Község Önkormányzat által fenntartott Akasztó Napközi Otthonos Óvoda és Minibölcsőde
MINIBÖLCSŐDE BEIRATKOZÁS RENDJE a
2024/2025 nevelési évre

Beiratkozás helye:        
Akasztó Napközi Otthonos Óvoda és Mini bölcsőde 6221 Akasztó Szent István utca 67.
 
Beiratkozás ideje:               
2024. 04. 22. hétfő 
2024. 04. 23. kedd
2024. 04. 24. szerda
2024. 04. 25. csütörtök

Beiratkozás reggel 7 órától 11.30 (fél 12 óráig) történik a fent jelzett napokon.

A mini bölcsődei beiratkozáskor az alábbi dokumentumok bemutatása szükséges:
a) a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, TAJ kártyáját,
b) a házi gyermekorvos vagy a háziorvos igazolása arról, hogy a gyermek egészségi állapota alapján bölcsődében gondozható, amit az ellátás megkezdésekor kell bemutatni.
c) a gyermek és a szülők (törvényes képviselő) lakcímét igazoló hatósági igazolványokat,
d) a munkáltató igazolást a szülő munkaviszonyáról, munkavégzésre irányuló jogviszonyáról,
e) ha a gyermek pedagógiai szakszolgálat által kiállított szakértői véleménnyel rendelkezik
f) a szülő tájékoztatja az intézményt a fokozott kockázatú allergiás betegséggel diagnosztizált gyermeke fokozott figyelmet igénylő egészségi állapotáról és a teendő intézkedésekről.

A mini bölcsődébe 20 hetes kortól 3 éves korig történik a gyermekek gondozása-nevelése, gyermekétkeztetési feladatok ellátása. A mini bölcsőde ellátás területe Akasztó község közigazgatási területe.
Akasztó Község Önkormányzata a három éves kor alatti gyermekek napközbeni ellátását az Akasztó Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde 6221 Akasztó Szent István utca 67. szám alatt biztosítja.

A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni
1. ha a gyermek szülője/ törvényes képviselője a felvételi kérelem benyújtását követő 30 napon belül igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll
2. a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket,
3. a három vagy több gyermeket nevelő családban élő gyermeket,
4. az egyedülálló szülő által nevelt gyermeket, és
5. a védelembe vett gyermeket.
A felvételi kérelmet az Akasztó Napközi Otthonos Óvoda és Minibölcsőde igazgatójához kell benyújtani.
Mini bölcsődei férőhely hiányában a benyújtott felvételi kérelmek a benyújtás időpontja alapján vezetett felvételi előjegyzésbe kerülnek. A gyermek mini bölcsődébe való felvételéről az igazgató dönt. A döntésnél figyelemvételre kerül a felvételi kérelem benyújtásának időpontja, a mini bölcsődei ellátás kezdetének kért időpontja, a gyermek napközbeni ellátására jogosultság feltételei. Az igazgató a következő nevelési évre benyújtott felvételi kérelmek elbírálásáról a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban értesíti a szülőt, törvényes képviselőt. A döntéssel való egyet nem értés esetén a szülő, törvényes képviselő az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. A mini bölcsődei felvétel elutasításának jóváhagyásáról, illetve a döntés megváltoztatásáról a fenntartó határozattal dönt.

A felvételi kérelem innen letölthető: a_n_o_mini-felveteli-kerelem-2024-docx

 
Madácsiné Végh Edit
    igazgató