Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Intézményünk a 2021. szeptembertől egy nevelési évre csatlakozott a programhoz. A programban a Maci csoport óvodapedagógusai és gyermekei vesznek részt. Nagyon várjuk!
EKOP azaz
Erősségközpontú Oktatási Program beépítése óvodai élet tematikájába

A jelenlegi nevelési év kezdetén lehetőségünk nyílt egy akkreditált képzésben részt venni, amit hat hét alatt sikeresen elvégeztünk kollégámmal, egy harminc órás online kurzus keretében. A képzés alapja a pozitív pszichológia, melyet mostanában a pozitív pedagógia törekvés forradalmaként említenek a mai oktatási- nevelési intézményekben. A képzés után egy éves mentori segítségben is részesültünk az EKOP keretein belül, melynek segédanyagait online formában tölthettük le a nevelési év végéig, hogy sikeresen tudjuk közvetíteni a gyermekek felé mindazt azt a tudást, amit elméletben elsajátíthattunk.Az első hat hét egy önismereti kurzusként tudnám jellemezni, ahol saját magunkat kellet megismerni pszihológiai szempontok alapján, úgy mint lelkiismeretesség, bátorság, leleményesség, motiváltság stb.Valamint az elméleti alapokat melyre a program épül.

Az Erősségközpontú Oktatási Program és a pozitív pszichológia közös alapjai

A pszichológia sokáig a mentális betegségek felől indulva próbálta megérteni a lelki egészséget, majd a pszichológiában történt egyfajta szemléletváltás, ugyanis a humanisztikus pszichológia talaján megjelent egy új ága a pszichológiának Ezt az ágat pozitív pszichológiának nevezzük, ahol az érett, egészséges emberek lélektanával kezdetek el foglalkozni a pszichológusok. Középpontjában az önkiteljesedés előremozdítása, a sikeres személyiségfejlesztés áll.  A jól-lét tudományának is szokták nevezni.
A terület neves képviselői Martin Seligman és Christopher Peterson amerikai pszichológusok, akik megalkották az emberi erősségek rendszertanát (2004). Kutatásokat végeztek, hogy melyek azok az emberi erények és erősségek, amelyek minden nemzetnél, kultúrától függetlenül mindenhol megjelennek. A kutatások eredményeképpen megfogalmaztak, hat erényt (az erények azok, melyek cselekvést mozgatják), és a hozzájuk kapcsolódó huszonnégy karaktererősséget (az erősségek azok, melyeken keresztül a cselekvés történik). 

„Fontos, hogy mind a 24 erősség egyformán számít. Bizonyos erősségek abban segítenek, hogy jobban teljesítsünk, néhány erősségünk az egészségünk fenntartása miatt fontos. Más erősségek a céljaink megvalósításában, a kapcsolataink megerősítésében vagy a boldogságszintünk növelésében segítenek. „

 EKOP célja az óvodában

Amikor az EKOP-ról beszélünk az óvodában akkor az a célunk, hogy az egyes erényeket és karaktererősségeket próbáljuk a gyermekekből előhívni. Kezdetben ismerkedjenek velük játékos keretek között, lehetőség szerint ismerjék fel őket, majd próbálják tudatosan alkalmazni környezetükkel szemben a mindennapokban. Természetesen ez egy hosszú folyamat, akár több hónap is eltelhet, mire az eredmények megmutatkoznak a gyakorlások által.
Az óvodánk intézményvezetője jónak látta, ha próbálunk valami új felé nyitni az EKOP beépítésével intézményünk életében, hiszen az utóbbi évek tapasztalatai alapján, rengeteg gyermek küzd beilleszkedési, tanulási, vagy éppen magatartási zavarral már az óvodákban is. Ez az oktatási program ezekre a problémákra szerintük megoldást nyújthat. Az Erősségközpontú Oktatási elmélet szerint a karaktererősségek fejlesztése elősegíti a gyermekeknél az egészséges testi- lelki fejlődést, valamint az életben való boldogulást, és a jövőben hozzá segítheti őket az iskolai sikerekhez.

„A témában végzett kutatások azt is megállapították, hogy az erősségek használata, fejlesztése nemcsak a jövőbeli sikereket alapozza meg a fiatalok körében, hanem védő tényezőként is fellépnek a stressz negatív hatásai ellen, a pszichopatológiai állapotok kialakulása ellen, mit például a depresszió és a szorongás, vagy az olyan viselkedési problémák, mint az agresszió. Vagyis felvértezik az egyént az antiszociális viselkedés, a pszichés rendellenességek, a stressz negatív hatásai és más lehetséges fejlődési kockázati tényezők ellen.”

Reflexió

A program első másfél hónapja az önképzésről szólt számomra, amit nagyon pozitívan éltem meg. Számos önismereti és alkotói tevékenységből állt maga a képzés, sokszor magamon is meglepődtem egy- egy feladatmegoldáson. Mentoromtól, beküldött munkáim után pozitív megerősítést kaptam visszajelzésként. Az egyes oktató videók elgondolkodtattak, sok új dolgot tanulhattam az emberi lélekről, viselkedésről, motivációró. Fontos volt számomra, hogy a csoportba járó gyermekekkel megismertessem a karaktererősségeket és az erényeket, és ezáltal lelkileg kiegyensúlyozott, boldog gyerekekké válhassanak. Ehhez viszont szükséges egyfajta pedagógiai szemléletváltás, melyen jelenleg is dolgozom.
Az óvoda módszertani szabadsága lehetőséget ad bármilyen téma feldolgozására melynek céljai az országos és a helyi nevelési programmal összeegyeztethetőek. Így az Erősségközpontú Oktatási Program is beépíthető volt részben a nevelési év során. Mivel a csoportban dolgozó másik óvodapedagógus is részt vett a programban, egy napot szántunk a héten egy erősség bemutatásához, hogy a gyermekek ismerkedjenek ezzel az új programmal, valamint a szabad játék időben is próbáltunk időt szánni annak feldolgozására.Nagyon nehéz az éves tematikába és ünnepekhez kapcsolni ezeket a témákat óvodában.
Segédanyagokat töltöttek fel számunkra az egyes erősségek bemutatásához, milyen módszerekkel lehet, ezeket a nem éppen könnyen értelmezhető, elvont fogalmakat gyermekek számára is érthetővé alakítani. Minden karaktererősséghez tartozott egy pár perces mesefilm.Természetesen a mese, megragadta a gyermekek figyelmét, de kevés gyeremek értette meg miről is szólnak ezek a kisfilmek valójában. A gyeremekek, legyen az nagycsoportos óvodás is , nem tudnak elvontan gondolkodni, ezért nehézséget jelentett az erősségekről, erényekről beszélgetni velük. Ehhez kapcsolódóan voltak színezők, és egy rövid erősség versike is. Melynek sikeressége megosztó volt, hiszen akik szívesen színeznek, alkotnak becsatlakoztak a tevékenységbe, de a verseket nem szívesen mondogadták, kevésbé szerették.
Szerepjátékokat ajánlott fel az egyes erősségek bemutatására, valamint a ráhangolódás témájában relaxációs gyakorlatokat. Ez utóbbit a gyermekek nagyon szerették végezni. Amikor nagyon zajosak voltak a csoportban, szívesen elővettem ezeket a gyakorlatokat, mert közben nagyon ügyesen elcsendesedtek, figyeltek.
Próbáltunk változásokat elérni, akár egy nem kívánatos viselkedésiforma, vagy egy konfliktus megoldásában az EKOP által felkínált pedagógiai módszerekkel, de sajnos az volt a tapasztalat, hogy nem igazán volt rájuk hatással, a kimerítő, sokat magyarázó „nem” szó mentes ráhatás.A rövid, tömör utasítások még mindig hamarabb célt érnek, érthetőbbek a gyermekek számára.
Összegezve: az új pedagógiai szemlélet pozitív változásokat hozhat az idősebb, iskolás korú gyermekek életében. Az óvodában nehéz a fogalmak megismerése. Az alapvető viselkedésiformákat, és az elemi tudást próbáljuk megalapozni, elmélyíteni minden kisgyermeknél az óvoda intézményében.
 

Kapcsolat

 
Akasztó Napközi Otthonos Óvoda és Minibölcsőde
OM 027 663
Székhely:
6221 Akasztó, Szent István utca 67.

Intézményvezető: Madácsiné Végh Edit

Telefon: 06204922099

E-mail:
akasztovi@kabel2.hu

Intézményünk nyitva tart:
Hétfő - Péntek
7.00 - 17.00 

Védőnői Szolgálat Akasztó
6221 Akasztó Szent István utca 1.
I.körzet: vedono1@kabel2.hu
II.körzet: vedono2@kabel2.hu 

Háziorvosi Szolgálat
6221 Akasztó Szent István utca 1.

Család - és Gyermekjóléti Szolgálat 
6221 Akasztó Nyúl utca 4.
Tel./fax: +36 78 451 150
E-mail: gyjsz.akaszto@kabel2.hu